Bue Logo Til forsiden

Er affald bare skidt?

I denne film sættes fokus på verdensmål nr. 12 – ansvarligt forbrug og produktion. Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi. Affald er en ressource. Det betyder, at affaldet kan bruges igen, hvis vi sender det de rigtige steder hen, når vi er færdige med at bruge det. Hver dansker smider rigtig meget affald ud hvert år. Hvis vi sender vores affald til genanvendelse, kan det udnyttes til at skabe nye ting. Tomme syltetøjsglas kan smeltes om til nyt glas. Papir kan blive til nye papirvarer som bøger, tegnepapir, toiletpapir og æggebakker, og metaldåser kan smeltes om og blive til nye dåser.

Stigende befolkningstilvækst og derved stigende forbrug har betydning for klimaet, livet på land og menneskers levestandard. Jo flere mennesker vi bliver, des større forbrug skal der til her på jorden. Ting skal produceres, og det kræver plads – meget plads. Ser vi fx på minedrift, bruges der hvert år enorme mængder plads på at udvinde råstoffer fra miner til vores forbrug af bl.a. elektronik. Biodiversiteten er markant faldende de steder, hvor miner placeres, og mange arter af planter og dyr forsvinder desværre. Ligeledes er fældning af regnskov et stort problem for plante- og dyreliv. Der fældes for at gøres plads til palmeolieplantager. Vi bruger palmeolie i mange varer såsom slik, is, chips, kosmetik og mad. Hvis vores forbrug bliver mindre, og vi bliver bedre til at affaldssortere, så de fremstillede materialer i fx elektronik kan benyttes og genanvendes igen og igen, vil vi kunne bremse denne faldende biodiversitet og efterlade mere plads til alt det vilde liv.

Så sammen kan vi sikre ansvarligt forbrug og produktion. Det handler om at kunne producere med mindre brug af ressourcer og uden at ødelægge miljøet. Genanvende så meget som muligt og derved mindske brugen af nye ressourcer og udledning af CO2.

Det vil begrænse klimaforandringerne, skabe bedre biodiversitet og samtidig øge livskvaliteten for mennesker på jorden.

 

Disse hjemmesider er gode,
hvis du gerne vil vide mere om affald og affaldssortering:

Affald.dk
Hjemmesiden er et samarbejde mellem en række affaldsselskaber og kommuner og kan frit anvendes til undervisningsbrug.

Dansk retursystem
De har en række materialer til skolerne, blandt andet "Dåserydderen", der er et godt undervisningsmateriale for 0.-4. klasse om genanvendelse af flasker og dåser. 

AffaldGenbrug Vejle
Vejle kommunes hjemmeside om affaldssortering i kommunen.

Danmarks Naturfredningsforening
Foreningen har en del information, der handler om ansvarlig håndtering af affald.

Gå til oversigten over
Vild med Verdensmålene


Puslespil
Se den lille film om genanvendelse og download puslespillet, som Sabrina fortæller om. Med puslespillet kan du selv teste din viden om affald og genbrug.

 

Ideer til undervisning om affald og resurser
Her kan du finde en samling af links der henviser til undervisningsforløb og materialer, der alle sammen handler om affald, genanvendelse og resurser.
Samlingen er produceret af Affald.dk, og der er henvisninger til, hvilke klassetrin de forskellige materieler henvender sig til: