Bue Logo Til forsiden

Find muslinger på stranden

De muslingeskaller du finder på stranden er døde rester af de dyr, der lever i fjorden eller havet ved stranden. Ved at undersøge de skaller, du kan finde på stranden, kan du altså få en god ide om, hvilke dyr der lever i havet ved den aktuelle strand.

Naturvejleder Finn Lillethorup viser i filmen, hvordan du kan lave din egen undersøgelse af muslingerne på din strand. Der er tips til, hvordan du finder skallerne og til, hvordan du kan tilrettelægge din undersøgelse.

Filmen præsenterer også et par af de mest almindelige muslinger ved Vejle Fjord og fortæller om deres liv. I filmen kan du desuden se, hvordan du kan dissekere en musling, så du kan se, hvordan den levende musling ser ud.

Muslingerne er utrolig vigtige for livet i havet. De er føde for mange andre dyr, og de er med med til at filtrere og rense vandet, fordi de lever af at filtrere små alger og plankton ud af vandet.

I Vejle Fjord har der i mange år været problemer med vandmiljøet, og der er fx ikke ret mange fisk tilbage i Vejle Fjord. Det kan du se mere om i de videoer, der er som bilag her på siden. Vejle Kommune er i gang med et stort projekt, der skal forbedre miljøet i Vejle Fjord - det kan du også se mere om i de vedhæftede videoer. Muslingerne er vigtige i det arbejde, der skal stå på de næste år for at give bedre liv i Vejle Fjord - man vil nemlig udsætte tusindvis af muslinger for at få dem til at hjælpe med at rense vandet - det kan du også se en video om her på siden...

 

Dissektion af en blåmusling
Hvis du gerne selv vil se, hvordan en levende blåmusling ser ud, så kan du følge vejledningen som du kan hente på WWF's hjemmeside:

Lær mere om muslinger og skaldyr
Dansk Skaldyrcenter har lavet en fin hjemmeside, hvor der er masser af viden om skaldyr og muslinger. Hjemmesiden handler om Limfjorden, men mange af de ting, der beskrives på siden, findes fx også ved Vejle Fjord.

Hent også Økolariets lille infoark om muslinger på stranden.

 

Gå til oversigten over
Vild med Verdensmålene

Projekt Sund Vejle Fjord
I januar 2020 har Vejle Kommune sammen med en lang række samarbejdspartnere og med økonomisk støtte fra Velux Fonden startet et projekt, som skal få skabt bedre miljø i Vejle Fjord så der kan komme mere liv i fjorden.

I mange år har fiskerne stort set ikke kunnet fange fisk i fjorden, til gengæld er fjorden fyldt af krabber. Fjorden er forurenet af næringsstoffer fra by og landbrug og det vil man nu prøve at rette op på.

Videoerne herunder fortæller om problemerne i vejle Fjord og om, hvordan man med projekt "Sund Vejle Fjord" vil forsøge at skabe bedre liv i fjorden - et projekt hvor fx blåmuslingerne kommer til at spille en væsentlig rolle...


Leg med fødekæderne

Download de 15 billeder af forskellige dyr, der hører til ved fjorden. Brug fx billederne til at sætte sammen i fødekæder, så man kan se hvem der spiser hvem. Billederne kan også bruges til huskespil...

 

Fjorden vrimler med krabber
Krabberne er nogle af de dyr, der lige nu klarer sig rigtig godt i Vejle Fjord. I videoen her kan du komme tæt på strandkrabberne - og måske få lyst til selv at tage ud for at prøve at kigge nærmere på dem?


Viden om naturen:

Disse to hjemmesider er altid gode, hvis du vil vide mere om ting fra naturen:

Fugle & Natur (du kan oprette din egen profil gratis)

Naturporten