Bue Logo Til forsiden

Denne film omhandler verdensmål nr. 15 – livet på land.

Der er registreret 288 arter af vilde bier i Danmark. De fleste af disse er enlige bier, som altså ikke lever i store kolonier som vi ser hos honningbierne.

En undtagelse er humlebierne, som er repræsenteret med 29 registrerede arter herhjemme. De fleste af humlebierne lever nemlig i mindre kolonier på omkring 50-400 bier.

Ca. 3/4 af alle danske bi-arterne lægger æg i huller i jorden (jordboende). Resten lægger æg over jorden og foretrækker hule rør, stængler og huller i træ som redegang.

Til de arter af vilde bier som lægger æg over jorden kan vi efterligne naturen og selv konstruere egnede redegange til bierne. Vi kan bygge et bihotel!

I filmen demonstrer underviser Torben K. Andersen hvordan du nemt selv kan bygge et bihotel. På den måde kan du lave et fristed for de vilde bier hjemme i haven eller på skolens areal.    

 

Disse hjemmesider er gode, hvis du vil have baggrundsmateriale om de vilde bier

Plan Bi - om vilde bier

Vilde Bier - for de meget interesserede


Kanon-klog på insekter
Hvis du gerne vil blive lidt klogere på insekter i al almindelighed, så skal du måske prøve at kigge i hæftet "KANON Natur - Insekter", hvor du kan læse mange spændende ting om insekter. Du kan downloade hæftet her:


Gå til oversigten over
Vild med Verdensmålene

De vilde bier mangler egnede steder at lægge æg


Hvorfor mangler de vilde bier egnede steder til at lægge æg i naturen – se filmen og bliv klogere på problemet!

Tips og vejledning om konstruktion af hoteller til vilde bier og andre krible krable dyr:

Krible Krable projektet har lavet et hæfte med vejledninger og gode råd til, hvordan du kan bygge hoteller til bier og andre insekter - du kan downloade hæftet ved at trykke på billedet herunder.

Danmarks Naturfredningsforening har også et fint afsnit på deres hjemmeside, hvor du kan få en masse at vide om, hvordan du kan bygge insekthoteller og hjælpe bierne og andre insekter - gå til DN's hjemmeside ved at klikke på billedet herunder:

Fugleværnsfonden har også lavet et lille hæfte med information om insekthoteller - det kan du hente ved at klikke på billedet herunder: