Bue Logo Til forsiden

På jagt efter skovbundsplanter

Denne lille aktivitet skal inspirere dig til at tage en tur i skoven i forårsmånederne for at se på, hvilke skovbundsplanter, der lever i skoven.

I takt med, at vi bliver flere og flere mennesker her på jorden, er det mere og mere vigtigt, at vi passer godt på de levesteder, som dyrene og planterne har brug for.

Mange dyr og planter har brug for helt særlige levesteder for at kunne leve deres liv – lige her skal vi se på skovbunden, der er levested for en gruppe planter, der har specialiseret sig i at leve lige præcis her.

Skovbundsplanterne lever et kort liv, hvor de skal udnytte den korte periode med forårssol, inden træerne springer ud. De er tilpassede til de helt særlige livsbetingelser, der gør sig gældende i skovbunden.
Når træernes blade er sprunget ud, skygger de for solen, så der ikke længere er lys nok i skovbunden til at skovbundsplanterne kan leve videre. I den korte periode skovbundsplanterne kan få lys nok, skal de vokse og opsamle energi nok til at blomstre og til at gemme så meget energi i rødderne, at disse kan ligge resten af året og den kommende vinter kun for at vente på næste forår, hvor planterne igen får en chance for at vokse i en kort periode.

Hvis du tager ud og kigger på flere forskellige skove, så vil du opdage, at der er stor forskel på hvilke planter, der lever i de forskellige skove. Nogle skovbundsplanter kan bedst lide løvskov, andre nåleskov – og der er brug for mange forskellige slags skove, for at de alle kan finde hver deres foretrukne levested.

Det er lige netop det verdensmål nummer 15 handler om: At vi skal passe godt på Livet på Land.

Aktiviteten er bygget op omkring et aktivitetsark, der er din guide til at tage afsted på jagt efter skovbundsplanter. På aktivitetsarket er der både fotos og nyttig viden om de mest almindelige skovbundsplanter.

 

Til at understøtte aktiviteten er der desuden et huske-spil og en video om anemonernes livscyklus samt link til et par gode hjemmesider, hvor du kan finde viden om skovbundens planter og deres livscyklus.

Disse to hjemmesider er gode, hvis du vil vide mere:

Fugle & Natur (her kan du oprette din egen profil gratis)

Naturporten

 

Gå til oversigten over
Vild med Verdensmålene

Aktivitetsarket giver dig en oversigt over de otte mest almindelige skovbundsplanter i skovene i Vejle Kommune. Du kan bruge arket som hjælp på din egen skovtur, hvor du kan se, om du kan finde de otte arter - og måske endda nogle arter, der ikke er på listen. Der er afkrydsningsfelter, hvor du kan tjekke af, når du finder en plante. Bag på arket er der lidt fakta om de forskellige planter.

Huskespillet kan du bruge til at øve dig i at kende de forskellige skovbundsplanter.


Tæt på-filmen
fortæller om, hvordan anemonerne lever deres liv i skovbunden.

 

TIP - Prøv at besøge forskellige skove på din jagt.
Der kan være stor forskel på hvilke planter, der gror i de forskellige skove.
Prøv også at tage afsted til den samme skov fx med 14 dages mellemrum, og se om der er kommet nye planter til...