Bue Logo Til forsiden

Undersøg smådyr i vandløbet

Denne film omhandler verdensmål nr. 15 – livet på land. Under dette verdensmål finder vi også livet i ferskvand, herunder vandløbene.

I Danmark har vi opdyrket næsten 2/3 of vores landareal – det lægger pres på vandmiljøet, både det salte og det ferske. Livet i vandløbene har igennem de seneste 20-30 år fået det bedre bl.a. fordi kommuner som Vejle Kommune har lavet forbedringer og holder øje med kommunens vandløb.

Den bedste måde at undersøge hvor rent et vandløb er, er ved at undersøge hvilke arter af smådyr der lever i vandløbet. Da smådyrene vil forsvinde hvis der eksempelvis sker et stort udslip fra en gylletank eller lignende – fungerer de som ”indikatordyr”.

De smådyr der findes i et vandløb afspejler selvfølgelig også hvor mange egnede levesteder der findes under overfladen. Er der tale om et vandløb der ikke snor sig, og har en bar sandbund uden grus, sten, grene og vandplanter, er der ikke mange gemmesteder for smådyrene – hvorfor fangsten her vil være ret begrænset.

Et varieret og rent vandløb med masser af forskellige gemmesteder for smådyrene giver en høj biodiversitet. Biodiversiteten er det antal forskellige arter af smådyr på den strækning der undersøges.

Du kan downloade publikationen
"Rent vand - det har naturen rigtig godt af".

Disse hjemmesider er også gode, hvis du vil have baggrundsmateriale til vandløbsundersøgelser:

Krible Krable

Vandtjek

Gå til oversigten over
Vild med Verdensmålene

Fysik i vandløbet
Se denne film der beskriver hvordan du kan udregne strømhastigheden i vandløbet på to forskellige måder.


Prøv at lave en vandmølle

Hos Skoven-i-Skolen kan du se, hvordan du kan bygge en lille vandmølle, som du kan eksperimentere med - klik på billedet

 

Værktøjer til at sætte navn på smådyrene:

Krible Krable vanddyr plakat

Vanddyr oversigt - SNS