Bue Logo Til forsiden

Verdensmål nr. 10

MINDRE ULIGHED

Uligheden i indkomst bliver større og større over hele verden.

De rigeste 10 pct. af alle mennesker tjener op til 40 pct. af den globale indkomst, mens de fattigste 10 pct. kun får 2-7 pct.. Udviklingslandene oplever en ulighedsstigning på 11 pct. med befolkningstilvæksten.

Vi skal håndtere dette ved at vedtage politikker, der styrker de laveste indkomstgrupper og sikrer økonomisk inddragelse uanset køn, race eller etnicitet. Det kræver forbedret regulering af finansielle markeder, større udviklingsbistand og udenlandske investeringer i nødlidende regioner. Mere sikker migration og mobilitet er også vigtigt for at mindske uligheden. Målet er at reducere ulighed som en del af den bæredygtige udviklingsdagsorden inden 2030.

 

VI SKAL HANDLE NU FOR AT OPNÅ DE 17 VERDENSMÅL

Der er 17 vigtige mål for hele verden. De handler om at fjerne fattigdom og sult, give alle en god uddannelse og bedre sundhed, skabe gode job og bæredygtig økonomisk vækst. Vi vil også have fred, sikkerhed og stærke institutioner samt samarbejde mellem landene. Alle lande skal hjælpe med at opnå disse mål, selvom de er forskellige. Problemerne, vi står overfor, er globale, så vi må løse dem sammen. Det kræver en fælles indsats for at skabe en bedre verden.