Bue Logo Til forsiden

Verdensmål nr. 12

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Vi skal ændre den måde, vi laver og bruger ting på for at hjælpe naturen og sikre, at vi kan udvikle os økonomisk på en god måde. Vi bruger for meget vand i landbruget, og det er vigtigt at bruge det bedre. Vi skal også være gode til at passe på vores natur og stoppe med at smide farligt affald og forurene naturen. Det er vigtigt, at virksomheder og forbrugere genbruger og reducerer affald.

Vi skal også hjælpe fattige lande med at bruge ressourcerne på en bedre måde. Hvis vi spilder mindre mad og laver ting mere effektivt, kan vi sikre, at alle har nok mad og bruger ressourcerne bedre. Dette er en del af en plan, der hedder “bæredygtig udvikling”, som mange lande arbejder sammen om at nå på mange forskellige måder inden 2030.

 

VI SKAL HANDLE NU FOR AT OPNÅ DE 17 VERDENSMÅL

Der er 17 vigtige mål for hele verden. De handler om at fjerne fattigdom og sult, give alle en god uddannelse og bedre sundhed, skabe gode job og bæredygtig økonomisk vækst. Vi vil også have fred, sikkerhed og stærke institutioner samt samarbejde mellem landene. Alle lande skal hjælpe med at opnå disse mål, selvom de er forskellige. Problemerne, vi står overfor, er globale, så vi må løse dem sammen. Det kræver en fælles indsats for at skabe en bedre verden.