Bue Logo Til forsiden

Verdensmål nr. 13

KLIMAINDSATS

Alle lande i verden kan se, at klimaforandringer har alvorlige konsekvenser.

Drivhusgasudledningen stiger og er nu over 50 pct. højere end for 30 år siden.
Den globale opvarmning ændrer vores klima på en farlig måde, med trusler om uoprettelige skader, hvis vi ikke handler. Oversvømmelser og tropiske storme forårsager desuden store økonomiske tab, og det kræver penge at håndtere katastrofer.

Vi skal gøre sårbare områder mere modstandsdygtige over for klimaforandringer og forebygge problemer. Med en mere bæredygtig adfærd og brug af teknologi, kan vi samarbejde om at transformere menneskets grønne udvikling.

 

VI SKAL HANDLE NU FOR AT OPNÅ DE 17 VERDENSMÅL

Der er 17 vigtige mål for hele verden. De handler om at fjerne fattigdom og sult, give alle en god uddannelse og bedre sundhed, skabe gode job og bæredygtig økonomisk vækst. Vi vil også have fred, sikkerhed og stærke institutioner samt samarbejde mellem landene. Alle lande skal hjælpe med at opnå disse mål, selvom de er forskellige. Problemerne, vi står overfor, er globale, så vi må løse dem sammen. Det kræver en fælles indsats for at skabe en bedre verden.