Bue Logo Til forsiden

Verdensmål nr. 16

FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Det er vigtigt at have fred, stabilitet og menneskerettigheder, og at regeringen fungerer godt og følger loven, så vi kan udvikle os på en god måde. Nogle steder i verden går det godt, mens der andre steder er mange konflikter og vold. Det er ikke godt, og vi skal finde en løsning.

Vold og usikkerhed ødelægger et lands udvikling og påvirker økonomien. Det kan også skabe fjendskab mellem mennesker i lang tid. Når der er konflikter eller manglende retfærdighed, er der også mere seksuel vold, kriminalitet, udnyttelse og tortur. Vi skal beskytte dem, der er mest sårbare.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling vil arbejde for at reducere vold og finde løsninger på konflikter og usikkerhed. Det er vigtigt at have retfærdighed og respektere menneskerettigheder. Vi skal arbejde sammen globalt om at stoppe ulovlig våbenhandel og inddrage udviklingslande i beslutninger.

 

VI SKAL HANDLE NU FOR AT OPNÅ DE 17 VERDENSMÅL

Der er 17 vigtige mål for hele verden. De handler om at fjerne fattigdom og sult, give alle en god uddannelse og bedre sundhed, skabe gode job og bæredygtig økonomisk vækst. Vi vil også have fred, sikkerhed og stærke institutioner samt samarbejde mellem landene. Alle lande skal hjælpe med at opnå disse mål, selvom de er forskellige. Problemerne, vi står overfor, er globale, så vi må løse dem sammen. Det kræver en fælles indsats for at skabe en bedre verden.