Bue Logo Til forsiden

Verdensmål nr. 5

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Siden år 2000 er der sket store fremskridt med at få alle børn i verden i skole. Alle mennesker, både drenge og piger, skal have de samme rettigheder og muligheder. Det betyder, at ingen må blive forskelsbehandlet på grund af deres køn. Det er vigtigt for at skabe en god udvikling i verden. Nogle ting er allerede blevet bedre. For eksempel går flere piger i skole, og der er flere kvinder, der arbejder. Men der er stadig problemer. Nogle lande behandler mænd og kvinder forskelligt på arbejdsmarkedet, og der er stadig vold og diskrimination imod kvinder. Vi skal fortsætte med at arbejde for ligestilling mellem kønnene og forbedre tingene for alle.

 

VI SKAL HANDLE NU FOR AT OPNÅ DE 17 VERDENSMÅL

Der er 17 vigtige mål for hele verden. De handler om at fjerne fattigdom og sult, give alle en god uddannelse og bedre sundhed, skabe gode job og bæredygtig økonomisk vækst. Vi vil også have fred, sikkerhed og stærke institutioner samt samarbejde mellem landene. Alle lande skal hjælpe med at opnå disse mål, selvom de er forskellige. Problemerne, vi står overfor, er globale, så vi må løse dem sammen. Det kræver en fælles indsats for at skabe en bedre verden.