Bue Logo Til forsiden

Verdensmål nr. 8

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Siden 2015 har der været store fremskridt med at redde børns liv, holde mødre sunde og bekæmpe sygdomme som AIDS og malaria. På verdensplan er antallet af børnedødsfald faldet med mere end 50 pct. siden 1990, og mødredødeligheden er faldet med 45 pct. HIV/AIDS-infektioner er også blevet reduceret med 30 pct. mellem 2000 og 2013, og over 6,2 millioner mennesker er blevet reddet fra malaria.

Desværre dør stadig over 6 millioner børn hvert år, og mange kunne have været reddet. Også mange mødre dør under graviditet eller fødsel. Vi skal gøre mere for at forhindre disse dødsfald gennem forebyggelse, behandling, uddannelse og sundhedstjenester. Verdensmålene for bæredygtig udvikling har til formål at stoppe disse epidemier inden 2030 og sikre adgang til sundhedspleje og medicin for alle.

 

VI SKAL HANDLE NU FOR AT OPNÅ DE 17 VERDENSMÅL

Der er 17 vigtige mål for hele verden. De handler om at fjerne fattigdom og sult, give alle en god uddannelse og bedre sundhed, skabe gode job og bæredygtig økonomisk vækst. Vi vil også have fred, sikkerhed og stærke institutioner samt samarbejde mellem landene. Alle lande skal hjælpe med at opnå disse mål, selvom de er forskellige. Problemerne, vi står overfor, er globale, så vi må løse dem sammen. Det kræver en fælles indsats for at skabe en bedre verden.