Bue Logo Til forsiden

Verdensmål nr. 9

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

Antallet af fattige arbejdstagere er faldet markant de sidste 25 år, selv efter økonomisk krise i 2008/2009. Middelklassen udgør nu over 34 pct. af beskæftigelsen i udviklingslande, næsten tredoblet fra 1991 til 2015. Men globalt ser vi langsommere vækst, større ulighed og for lidt jobskabelse til den stigende arbejdsstyrke.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling sigter mod at skabe økonomisk vækst, flere job og bekæmpe tvangsarbejde og menneskehandel. Målet er fuld og anstændig beskæftigelse for alle i 2030. Dette er en del af udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling, som omfatter 17 mål.

 

VI SKAL HANDLE NU FOR AT OPNÅ DE 17 VERDENSMÅL

Der er 17 vigtige mål for hele verden. De handler om at fjerne fattigdom og sult, give alle en god uddannelse og bedre sundhed, skabe gode job og bæredygtig økonomisk vækst. Vi vil også have fred, sikkerhed og stærke institutioner samt samarbejde mellem landene. Alle lande skal hjælpe med at opnå disse mål, selvom de er forskellige. Problemerne, vi står overfor, er globale, så vi må løse dem sammen. Det kræver en fælles indsats for at skabe en bedre verden.