Bue Logo Til forsiden

For 5-6-årige børnehavebørn

MG 7230

Skrald og Sjov er et læringsforløb for 5-6-årige børnehavebørn om affald, affaldssortering og genbrug.

Læringsforløbet Skrald og Sjov tager de ældste børnehavebørn med på opdagelse i affaldets verden.

Gennem samtale og praktiske opgaver i undervisningslokalet og i Økolariets udstillinger, får børnene større kendskab til begrebet affald. Via sorteringen af medbragt affald bliver børnene opmærksomme på de forskellige grupper af affald der er, samt vigtigheden af hvordan det sorteres.

Forløbet giver børnene en oplevelse af, at affald er en ressource og ikke nødvendigvis et problem. Hvordan kan vi sortere vores affald, så vi genbruger mest muligt? Hvad kan affaldet genbruges til? Er der noget affald, vi ikke kan genbruge? Og hvad kan vi som mennesker gøre for at bringe affaldsmængden ned?

Besøget på Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug.

 

I kan finde inspiration til arbejdet med affald og genbrug på disse hjemmesider:

Hent selv effekter på genbrugspladsen til jeres projekt – bestil et Genbrugspas

Affald.dk

Skoven-i-skolen, dit affald

Dåserydderen, Dansk Retursystem

Dansk Retursystem

Forløbet på 2½ time består af:

• Velkomst og intro til Økolariet (10 min.)
• Samtale og aktiviteter i undervisningslokalet (35 min.)
• Opgaver i udstillingen (60 min.)
• Spisepause (30 min.)
• Opsamling og afslutning (15 min.)

Eleverne kan medbringe 3 stk. rengjort dagrenovation, som vi vil arbejde med. Affaldstyperne kan fx være plast, metal, glas og papir. 

Der tages udgangspunkt i Vejle Kommunes sorteringssystem. 

Vi forventer...
Økolariet forventer, at lærere, pædagoger og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Dette undervisningsforløb koster 500 kr. inkl. betaling for materialer (som børnene får med hjem efter besøget). For børnehavegrupper fra Vejle Kommune er forløbet inkl. materialer gratis.

Book dit forløb her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre, at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.