Bue Logo Til forsiden

For 0.-3. klassetrin

DSC01593

Vandet omkring dig er et undervisningsforløb for 0.-3. klasse, hvor eleverne føres gennem vandets forunderlige verden. Vandets tilstandsformer og egenskaber demonstreres, og dets forekomst utallige steder på Jorden anskueliggøres.

Via bearbejdning af vandets kredsløb i naturen kommer vi rundt om væsentlige spørgsmål som: Hvad bruger planter, dyr og mennesker vand til? Hvor får vi vores vand fra? Hvilke krav stiller vi til det vand, vi skal bruge? Hvordan påvirker mennesker vandet og dets kredsløb? Hvad kan vi gøre til daglig for at passe på det rene vand?

Besøget hos Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som optakt til et emne om vandets kredsløb i naturen. Fra Økolariets hjemmeside kan hentes ideer til et videre arbejde med vand.

 

Links og ideer til undervisningen

Kloaklab, Skolestjenesten hos Biofos

Forløbet består af:
Økolariets undervisningsforløb om vand har en varighed af 2½ timer:

  • Velkomst og introduktion til Økolariet. Aktiviteter, der illustrerer vandets tilstandsformer og vandets kredsløb i naturen (30 min.)
  • Arbejde med opgaver om vand i Økolariets udstillinger (60 min.)
  • Pause/spisning (30 min.)
  • Fælles gennemgang af dagens arbejde og oplevelser (30 min.)

Vi forventer...
Økolariet forventer, at de voksne, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris: 
Dette undervisningsforløb koster 500 kr. inkl. betaling for materialer. For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet inkl. materialer gratis.

Book dit forløb her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.