Bue Logo Til forsiden
IMG 2569

Vild natur er et undervisningsforløb for mellemtrinnet, hvor eleverne får indblik i variationen af liv, der findes omkring os, samt hvordan vi kan hjælpe med at bevare og øge denne variation.

Efter ankomsten med anvisning af garderobeplads og andre praktiske informationer, introducerer vi emnet ved at hilse på to af Økolariets vandrende pinde, Pil og Poul. De kan lide at spise grønne blade og vil gerne have det dejlig varmt og lidt fugtigt - men ikke for meget! Snakken om Pil og Poul danner udgangspunkt for, at eleverne selv undersøger andre dyrs krav til levesteder, hvorefter de på Økolariets tagterrasse prøver at finde dyrenes ideelle levesteder.

Efter en spisepause går eleverne i mindre grupper i gang med at bygge haver, der giver optimale forhold for de dyr, gruppens børn har udvalgt. Byggeriet foregår i modelstørrelse og munder ud i, at eleverne får et diplom for arbejdet med at bygge en have til netop deres dyr. Diplomet tages med hjem og bidrager til at fastholde besøgets hovedpointer samt at danne grundlag for videre arbejde med at skabe øget biodiversitet på skolen eller omkring egen bolig.

Når de styrede aktiviteter er afrundet, er der afsat ½ time til et kort besøg i Økolariets udstillinger. Med sig rundt får eleverne et aktivitetsark, så de kan lede efter dyr og deres levesteder rundt i Økolariet.

Målet med forløbet er, at eleverne...:
• ...får øje på den mangfoldighed af vildt liv, der findes omkring dem og forstår begrebet biodiversitet,
• ...ved, at høj biodiversitet er en betingelse for sunde økosystemer,
• ...ved, at forskellige dyr har forskellige krav til levesteder,
• ...forstår, at vi mennesker kan være med til at skabe og bevare disse levesteder ved at indrette og ”invitere” naturen tæt på vores egne levesteder.

Gennem undervisningsbesøget i Økolariet og de praktiske øvelser, der arbejdes med under besøget, får eleverne viden om, hvordan vi kan etablere levesteder til dyr, der kan være givende for naturen, biodiversiteten og os selv.

Vælg mellem udvidet, light-forløb og besøg på egen hånd

Vild natur findes i tre versioner. Har I ikke tid til at bruge 3 timer på det udvidede forløb, som er beskrevet ovenfor, kan I nøjes med et af de kortere forløb.

Lightforløbet består af introduktionen, aktiviteten på tagterrassen og turen i udstillingen med aktivitetsarket. I bestemmer selv, hvor længe I vil blive i udstillingerne, men vi anbefaler, at der beregnes ca. ½ time til dette - foruden den time, der går med styrede aktiviteter under introduktionen og besøget på tagterrassen. Altså alt i alt 1½ time til hele besøget. Der udleveres en lærervejledning, der kan bruges, når I laver opsamling på forløbet hjemme på skolen.

Hvis I foretrækker at gå rundt på egen hånd med aktivitetsarket - og ikke ønsker intro og igangsætning, kan dette også vælges ved bookingen. Så booker I bare "Opgavesæt - Vild natur", og vi sørger for, at aktivitetsarkene og lærervejledningen ligger klar til jer, når I ankommer.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om biodiversitet og naturforvaltning.

Ideer og viden til undervisningen
Der findes mange gode ideer til aktiviteter om biodiversitet i børnehøjde på disse hjemmesider:

www.okolariet.dk/undervisning-og-laering/laer-selv-vild-med-verdensmalene

www.99arter.dk

www.dn.dk/om-os/skoletjenesten/materialer/

https://issuu.com/danmarksnaturfredningsforening/docs/natur-tjek_samlet

https://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/mellemtrin/tema/giv-os-naturen-tilbage-til-skolen

www.skoven-i-skolen.dk/medier/video-hvad-er-biodiversitet

www.naturvidenskabensabc.dk/aktiviteter/?_sf_s=biodiversitet

https://skoven-i-skolen.dk/undervisningsforloeb/livet-i-lorten

https://wwf.dk/vildt-nok/

https://skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/filer/PDF-filer/det-er-ogsaa-min-natur_elevhaefte_netpdf.pdf

https://natur-vejleder.dk/projekter/biodiversitet-og-natursyn/

Det udvidede forløb strækker sig over ca. 3 timer og består af:

  • Velkomst og introducerende aktiviteter til emnet (60 min.)
  • Spisepause (30 min.)
  • Aktivitet - byg en vild have (45 min.)
  • Opsamling og afrunding (15 min.)
  • Besøg med aktivitetsark i udstillingerne (30 min.)

Lightforløbet tager 1 time + egen tid i udstillingerne + opsamling hjemme på skolen:

  • Velkomst og fællesaktiviteter (60 min.)
  • Besøg i udstillingerne med aktivitetsark (30-60 min.)

Ved besøg på egen hånd med aktivitetsarket vælger I selv tidsforbruget, men vi anbefaler, at I afsætter 60-90 min. til besøget + tid til opsamling hjemme på skolen.

Vi forventer...

Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:

Udvidet undervisningsforløb koster 1000 kr.

Lightforløb koster 500 kr.

Bestilling af aktivitetsark koster 200 kr. pr. klassesæt (max. 15 stk.)

For skolegrupper fra Vejle Kommune er både forløb og aktivitetsark gratis.

Book forløbet her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.