Bue Logo Til forsiden

For 7.-10. klassetrin

MG 7743

I Jagten på råstofferne får eleverne en indsigt i, hvor vigtig en rolle råstofferne har i vores liv. Vi tænker ikke over dem i det daglige, tager dem måske for givet og skænker ikke en tanke, at nogle af dem kunne blive en mangelvare eller slippe op og efterlade os med udfordringer, som det bliver besværligt, dyrt eller måske umuligt at løse.

Målet med spillet Jagten på råstofferne er at sætte fokus på, hvilke råstoffer der indgår i daglige forbrugsvarer, som fx elevernes mobiltelefoner, hvorfor lige netop disse råstoffer bruges, hvor de kommer fra, hvordan de udvindes, hvordan der ikke er ubegrænsede mængder af dem, og hvordan jagten på råstoffer og udvinding af råstoffer har betydning for både internationalt samarbejde og udviklingen af samfund.

Jagten på råstofferne er et spil-baseret undervisningsforløb, hvor elever fra 7.-10. kl. i grupper konkurrerer med hinanden om at skaffe mest viden om nogle af de råstoffer, der anvendes i moderne teknologi.

Spillet kombinerer informationssøgning på plancher, udførelse af praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet/smartphone, mens elevgrupperne erobrer retten til minedrift på det store verdenskort, som er spillets samlingspunkt.

Forløbet ligger fagligt inden for samfundsfag, geografi samt fysik/kemi og retter sig mod elever på 7.-10. klassetrin.

Undervisningsforløbet Jagten på råstofferne kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb om jordens råstoffer, forbrug og fordeling af verdens ressourcer samt bæredygtighed og teknologisk udvikling.

Lærervejledning

Du kan booke to forskellige forløb:

Spil på Økolariet:
Jagten på råstofferne på Økolariet startes med et ca. 30 min. oplæg fra Økolariets underviser om råstoffers rolle i vores hverdag. Herefter spilles Jagten på råstofferne i et af Økolariets undervisningslokaler.  Eleverne spiller på Økolariets iPads. Hvis I ønsker også at have tid i udstillingerne, skal dette beregnes ud over spiltiden.

I skal forud for besøget i Økolariet afsætte en skoletime, så eleverne kan oprette sig på spillets hjemmeside og udføre førtesten. Ligeledes kan man efter forløbet afsætte tid til at gennemføre eftertesten.

Spil på egen skole:
Jagten på råstofferne på egen skole spilles i 1-2 af skolens undervisningslokaler med plancher stillet op rundt på skolens gange og i lokalerne, hvor der spilles. Eleverne spiller på egen medbragt tablet eller smartphone. 

I skal forud for spildagen afsætte en skoletime, så eleverne kan oprette sig på spillets hjemmeside og udføre førtesten. Ligeledes kan man efter forløbet afsætte tid til at gennemføre eftertesten.

Spilkassen kan hentes i Økolariet fra søndag før bookingdatoen og skal afleveres senest lørdag efter. Økolariet har åbent alle ugens dage kl. 10-16.

Økolariet forventer, at I passer på materialerne og returnerer dem til tiden. I kan have spillet på skolen i hele den skoleuge, I laver bookingen til. Ønsker I at beholde spillet i længere tid, skal I booke flere på hinanden følgende uger.

Forløbet varer ca. 3 timer (inkl. spisepause) og består af:

  • Introduktion til temaet Jagten på råstofferne (30 min.)
  • Første spilrunde (45 min.)
  • Spisepause (30 min.)
  • Anden spilrunde (45 min.)
  • Kåring af dagens vindere - hvem har fået verdensherredømmet på råstofområdet og dermed magten over fremtidens teknologiske udvikling? (30 min.)

Generel info… Forløbet Jagten på råstofferne kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb. Se side 21-24 i lærervejledningen for ideer til emne- eller projektforløb. Lærervejledning

Vi forventer... 
Økolariet forventer, at lærere og undervisere, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under undervisningsforløbet. Ved booking af materialer til brug på egen skole forventer vi, at I passer på materialerne og returnerer dem til tiden.

Pris: 
Jagten på råstofferne forløb på Økolariet koster 1000 kr.

Jagten på råstofferne spil på egen skole koster 1000 kr. pr. uge.

For skolegrupper fra Vejle Kommune er forløbet gratis. 

Book forløb eller "spillekasse" her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.