Bue Logo Til forsiden

For børnehave, grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Besøg din Genbrugsplads i Vejle, Give, Børkop og Egtved. Tag eleverne med på rundvisning på din lokale genbrugsplads.

Besøget på AffaldGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug.

Alle folkeskoler samt fri- og privatskoler i Vejle Kommune kan også søge om fri transport til besøg på det nye RessourceCenter Vejle.

Læs her mere om hvordan der kan søges. 

Indhold for besøget på genbrugspladsen:

Under rundvisningen på genbrugspladsen bliver eleverne gennem samtale og ved selvsyn gjort opmærksomme på vigtigheden af at sortere deres affald.

Besøget giver eleverne en oplevelse af, at affald er en ressource og ikke nødvendigvis et problem.

Forløbet består af:

  • Velkomst og intro (10 min.)
  • Rundtur på genbrugspladsen (40 min.)
  • Opsamling (10 min.)

HUSK!

Rundvisningen foregår udendørs, så det er vigtigt at I er klædt på i forhold til vejret.

I Vejle er der mulighed for at spise madpakke på vores grønne område eller i tilfælde af dårligt vejr i et lokale.

I Give, Egtved og Børkop er der ikke mulighed for at spise madpakke på pladsen.

Vi forventer...
Økolariet forventer, at de voksne, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

Pris:
Dette undervisningsforløb koster 500 kr.
For institutioner og folkeskoler i Vejle Kommune er forløbet gratis.

Book dit forløb her

Afbestillingsgebyr:
For at sikre at så mange som muligt kan få glæde af Økolariets undervisningstilbud, opkræver vi et gebyr på 400 kr. ved udeblivelse eller afbestilling mindre end 7 dage før et forløb.