Bue Logo Til forsiden

Biomasse

topbanner-vedvarende-energi.jpg

Biomasse er en fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde. Biomasse i form af træ var menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og biomasse, også kaldet bioenergi, er stadig den mest betydningsfulde form for vedvarende energi. Anvendelsen af biomasse er stigende.

Det globale forbrug af biomasse udgør

  • ca. 12 % af det samlede globale energiforbrug
  • ca. 80 % af den vedvarende energi, der bruges til den globale energiforsyning.

Grønalger
Hurtigtvoksende alger som fx søsalat kan i fremtiden blive et interessant supplement til de store mængder halm og træflis, som kraftværkerne i dag anvender som CO2-neutralt brændsel.

Biomasse i Danmark

  • Udgør 70 % af forbruget af vedvarende energi.
  • Hovedparten er halm, træ og bionedbrydeligt affald, mens biogas giver et mindre bidrag.
  • Biomasse til energiproduktion er 4-doblet i perioden 1980 til 2005.
  • Import af udenlandsk træ udgør en stigende andel af forbruget.

KILDER

  • Energistyrelsen
  • DONG Energy