Bue Logo Til forsiden

Den første vedvarende energikilde

Biomasse er en fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde. Biomasse i form af træ var menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og biomasse er stadig den vigtigste kilde til vedvarende energi i DK. Ca 64% af den vedvarende energi kom fra biomasse i 2021 og anvendelsen af biomasse er stigende. Nye krav fra EU, om at kun en mindre del af primær biomasse kan betragtes som vedvarende energi, kan dog få andelen til at falde i de kommende år.

Det globale forbrug af biomasse og flydende biofuel udgør i 2021

  • ca. 7 % af det samlede globale energiforbrug (i DK 27%)
  • ca. 40 % af den vedvarende energi, der bruges til den globale energiforsyning (i DK 64%).

Læs mere om fordelingen af energiforbrug på forskellige kilder i Energistyrelsens statistikker 2021

Er biomasse bæredygtig?
Bioenergi er mest bæredygtigt, når det produceres af affald og træflis, der ellers ikke skulle bruges til noget. Bioenergi er fornybar, fordi planter hele tiden lagrer solenergi og vokser. Men hvis man fx fælder flere planter og mere skov, end der gendannes, frigives den CO2 til atmosfæren, som ellers var bundet i planterne, og så er biomasse ikke længere bæredygtigt. Det er heller ikke bæredygtigt at bruge spiselige afgrøder eller landbrugsjord til energiafgrøder i stedet for til fødevarer i en verden, hvor mennesker sulter.

Bioenergi

Bioenergi er alle de former for energi, der kan fremstilles ud fra biomasse. Det er energi, der er lagret i organisk materiale som fx træer og andre planter eller dyr, fedt og husdyrgødning. Energien kommer oprindelig fra det sollys, som planterne udnytter, når de vokser. Bioenergi er således lagret solenergi.

Forskellig brug af bioenergi:

  • Forbrænding: Det er primært på kraftvarmeværker, at der anvendes fast biomasse især i form af træpiller og skovflis, men også affald og halm bruges til at producere energi.
  • Biogas: Når fx organisk affald, husdyrgødning eller spildevand rådner under iltfrie forhold, dannes biogas, som kan erstatte naturgas. Majs og roer kan også bruges, men er ikke ligeså bæredygtige, da der ikke er tale om et restprodukt.
  • Flydende biobrændstoffer: Bioethanol kan erstatte benzin. Det fremstilles enten af fx majs og sukkerrør, der får lov at gærer, så stivelsen omdannes til ethanol, eller af restprodukter fra landbruget som halm eller træflis. Biodiesel produceres ved forarbejdning af planteolie eller dyrefedt og kan erstatte dieselolie.

Biler på bioenergi
Både biogas, men især bioethanol og biodiesel, kan bruges som brændstof i vores biler og busser. Der findes allerede busser og lastbiler, der kører på biogas, og der er ofte 10% biobrændstof i den benzin og diesel, vores biler kører på. I fremtiden skal den andel øges, for at sænke udledningen af COfra transportsektoren.