Bue Logo Til forsiden

Solenergi

topbanner-vedvarende-energi.jpg

Det er smart at udnytte den energi, der er i solens stråler. Ifølge Teknologirådet indstråler solen årligt, hvad der svarer til energien i 100 liter fyringsolie på 1 mdansk jord.

Solenergi udnyttes grundlæggende på to måder

  • med solfangere for at producere varme
  • med solceller for at producere elektricitet


Solvarmeanlæg 
I solfangeren omdannes solens stråler til varme. Den årlige effektivitet er på 25-50% og der anvendes forskellige typer solfangere afhængig af, hvor høj temperaturen skal være. Mest almindelige er solvarmeanlæg på 3-7 m2 til parcelhuse installeret på taget. Der er ca. 40.000 af sådanne anlæg i Danmark.

Sådan virker solvarmeanlæg
Varmen ledes fra solfangeren til et varmemagasin, typisk en varmtvandsbeholder, der opvarmer vandet til husholdningen. Varmetransporten til beholderen sker typisk med en elektronisk styret pumpe. Varmemediet er normalt vand tilsat frostvæske. Det er meget nemt at bruge solenergi samtidig med husets andre energikilder, uanset om det er naturgas, oliefyr, brændefyr, varmepumpe eller elvarme.

Solceller
Solceller producerer elektricitet gennem en direkte omsætning af lysets energiindhold. Solceller til produktion af strøm til den almindelige elforsyning til boliger m.m. er ved at vinde indpas, men cellerne er fortsat ret dyre. Derfor er solceller kun konkurrencedygtige til mange specialanvendelser med beskedent el-forbrug. Priserne er imidlertid hastigt på vej ned, og solcellerne kan internationalt komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens energiforsyning.

I udviklingslande kan solceller give afsides beliggende egne adgang til elektricitet.

Udfordringerne med at få udbredt solcellerne er først og fremmest at gøre dem billigere. I dag koster en kWh produceret af solceller omtrent det dobbelte af almindelig ”købestrøm”, hvilket vil sige 3,50 kr. pr. kWh mod 2 kr. for ”købestrøm”. Priserne er dog hastigt på vej ned, og ifølge Energistyrelsen forventer man, at det indenfor 5 – 10 år vil blive rentabelt for private at installere solceller. Danske forskere er desuden ved at udvikle en billigere type solceller af plastik.

Solceller integreret i arkitekturen
Trods prisen er det ifølge boligejernes videncenter, Bolius, alligevel ikke helt uinteressant at overveje solceller. I mange tilfælde kan de solcelleanlæg, som er bygget ind i bygningen, erstatte anden facade- eller tagbelægning. Og da prisen på solceller allerede i dag ligger på samme niveau som nogle af de dyrere facadebeklædninger som fx natursten, behøver det ikke at blive dyrere at bruge solceller. Hvis man ikke synes, man har råd til at investere i solceller i øjeblikket, kan man med fordel forberede arealer på huset, hvor de kan etableres, når prisen er mere fordelagtig.

KILDER

  • DONG Energy
  • Energistyrelsen