Bue Logo Til forsiden

Vandkraft

topbanner-vedvarende-energi.jpg

Vandkraft i Danmark
I Danmark yder vandkraft et meget begrænset bidrag til den danske elproduktion, og potentialet er stærkt begrænset på grund af de geografiske forhold. Vi har ingen floder, men vi har tre vandkraftværker ved åerne. Det største er Tangeværket ved Gudenåen. Vandkraft bidrager kun med en tusindedel af vores samlede elproduktion.

Sådan virker vandkraft
Store vandfald, floder og dæmninger har meget kraft i sig. Den kraft kan man bruge til at drive vandturbiner. Fordelen ved vandkraft er, at den ikke forurener. Det er også gratis at udnytte vandet. Ulempen er, at rørene og dæmningerne ændrer landskabets udseende. For at lave dæmningerne må man skabe kunstige søer, hvor man oversvømmer store arealer med vand.

Vandkraft fra Norge og Sverige
Vandkraften i de øvrige nordiske lande spiller en væsentlig rolle for den danske energiforsyning. Vi køber en del el fra Sverige og Norges vandkraftværker, når de har produceret mere strøm, end de selv kan bruge. Store vandkraftanlæg har således ofte en afgørende rolle for reguleringen af den nordiske elproduktion i forhold til et varierende forbrug over døgnet og året.

7 procent af verdens totale energiproduktion kommer fra vandkraft.

KILDER

  • DONG Energy
  • Energistyrelsen