Bue Logo Til forsiden

Vandkraft

Sådan virker vandkraft
Store vandfald, floder og dæmninger har meget kraft i sig. Den kraft kan man bruge til at drive vandturbiner. Fordelen ved vandkraft er, at den ikke forurener. Ulempen er, at man ofte må anlægge store dæmninger, der totalt kan ændre et landskab. 

Vandkraft i Danmark
Jo større højdeforskel der er mellem det opdæmmede vand og turbinerne, og jo mere vand, der er, jo mere strøm vil et vandkraftværk kunne producere. I Danmark har vi hverken store højdeforskelle i form af bjerge, brusende floder eller store søer, og derfor er vandkraft ikke udbredt hos os. Der findes i alt 8 små vandkraftværker i DK, der tilsammen producerer omkring 16 GWh på et år, svarende til under 0,03% af den samlede elforbrug. På verdensplan kommer 6 procent af det totale energiforbrug kommer fra vandkraft.

Vandkraft fra Norge og Sverige
Vandkraften i de øvrige nordiske lande spiller en væsentlig rolle for den danske energiforsyning. Vi køber el fra Sveriges og Norges vandkraftværker, når vi ikke får tilstrækkeligt el fra blandt andet vores vindmøller og solceller. Til gengæld køber de vindenergi hos os, når vandstanden er lav hos dem. Store vandkraftanlæg har således ofte en afgørende rolle for reguleringen af den nordiske elproduktion i forhold til en varierende produktion og forbrug over døgnet og året.

Et land drevet af vedvarende energi
I fx Costa Rica bliver to tredjedele af landets energibehov dækket af vandkraft, der kommer fra fire store dæmninger. Resten dækkes af andre vedvarende energikilder som sol, vind og geotermisk energi.

COLOURBOX15589283 Tangevaerket

Gudenåcentralen er Danmarks største vandkraftværk:

  • Gudenåcentralen: Vandkraftværket ligger ved Bjerringbro og kaldes også Tangeværket efter Tange Sø, der er Danmarks største kunstigt, opdæmmede sø med vand fra Gudenåen. Det fungerer ligesom andre vandkraftværker ved, at vandet ledes gennem rør til turbiner, der driver generatorer, der producerer strøm. Her produceres omkring 14 GWh om året, som kan forsyne 3000 husstande.

 

Bølgeenergi

En anden for for energi baseret på vandkraft er bølgeenergi. Energien kan udvindes fra bølger på havet, men det er en teknologi, der stadig er under udvikling rundt om i verden. Bølgeenergi produceres på store tekniske anlæg placeret på havet, hvor energien i bølgerne opsamles og omsættes til strøm ved hjælp af generatorer.