Bue Logo Til forsiden

Solceller, solfangere og Varmepumper

oekolariet_viden-om_billede.jpg

Varmepumper har mange fordele

 Indhold

 • Solenergi til opvarmning
 • Varmepumper til opvarmning

 

Solenergi til opvarmning

Én times solenergi er nok til at dække hele verdens årlige energibehov, hvis vi ellers var i stand til at udnytte den optimalt. Der er et stort potentiale i solenergi, og på verdensplan er det den største energiressource på niveau med vindenergi.

På en solskinsdag i Danmark skinner solen med en lyseffekt på 1000 Watt pr. m2, men der er stor forskel på, hvor meget solen skinner afhængig af årstiden og vejret. På en overskyet dag er effekten ca. 300 Watt pr. m2.

I Danmark udnyttes solenergien enten i solceller, der omdanner solens lys til strøm, eller som et solvarmeanlæg, der udnytter solens stråler til at opvarme vand.

Mere solenergi i fremtiden

Der er sket en kraftig stigning i antallet af solceller og solvarmeanlæg i Danmark de seneste år. I 2015 producerede solcelleanlæg 1,8 % af det samlede danske elforbrug. I 2020 forventes tallet at stige til 5 %. Antallet af solvarmeanlæg er også steget kraftigt både hos private og især hos fjernvarmeselskaberne, der opstiller store anlæg med solfangere primært for at erstatte naturgas med bæredygtig varme fra solen. I dag udgør solvarme kun et par procent af Danmarks samlede varmeproduktion.

Solvarmeanlæg

En solvarmeanlæg fungerer som en solfanger, hvor solens stråler opvarmer vand, som kan bruges til varmt vand i husholdningen og til opvarmning af boligen. Solens stråler opvarmer en væske i solvarmeanlægget, der cirkulerer mellem solfangeren og husets varmtvandsbeholder, hvor væsken afgiver sin varme.

COLOURBOX2784529

Med et solvarmeanlæg kan du slukke for dit varmeanlæg om sommeren og stadig få varmt vand i hanerne og varme i f.eks. badeværelsesgulvet. Resten af året kan du bruge solvarmen til at supplere opvarmning af brugsvand og evt. rumopvarmning.

Et solvarmeanlæg er typisk en pakkeløsning, hvor man køber både anlæg og installation. Et anlæg til en familie på 4 koster typisk 35.000-50.000 kr. alt efter størrelse, type og montering.

Du kan vælge mellem 2 typer af anlæg, alt efter hvilket behov du har:

 • Varmt brugsvand: Anlægget opvarmer dit brugsvand. Denne type anlæg er en god idé, hvis du opvarmer dit varme vand med el, olie- eller gaskedel.
 • Varme og varmt brugsvand: Anlægget opvarmer dit brugsvand og supplerer din nuværende varme. Denne type solvarme er især en god idé, hvis du opvarmer med el, olie eller gas.

Vær opmærksom på:

 • Tagets bæreevne: Tjek hvor meget vægt, din tagkonstruktion kan bære.
 • Pladsen: Solfangerne til et solvarmeanlæg, der opvarmer brugsvand til en familie på 4, fylder typisk 4-6 m2. Anlæg, der både opvarmer brugsvand og supplerer rumvarmen, fylder typisk 7-10 m2. Der skal også være plads til en varmtvandsbeholder på 200-300 liter.
 • Placering: Solfangere bør vende mod syd og have en hældning på ca. 45 °. Så får du mest ud af solen, og regnvand kan skylle skidt væk. I praksis kan de placeres fra sydøst til sydvest og med en hældning på 30-60 °, uden at ydelsen bliver meget dårligere.

Solceller

I en solcelle bliver solens lys omdannet til strøm, som du kan bruge i din bolig. Solcellerne producerer mest strøm om sommeren og midt på dagen.

Solceller Paa Privat Tag COLOURBOX963983

Jo mere af den producerede strøm, du kan nå at bruge inden for den samme time, som den produceres, jo mere får du ud af dine solceller, hvis du er tilmeldt nettoafregningsordningen. Det er en ordning, hvor du kan sælge overskudsstrøm til elnettet. Dit eget forbrug er skattefrit, men du skal betale skat, hvis du sælger el til nettet for over 7.000 kr. pr. år. 

En installatør kan fortælle dig, hvor meget strøm solcellerne kan producere i forhold til dit elforbrug. Du kan også få tilskud til opsætning af solceller gennem ”solcellepuljen”, som du kan søge på Energinet.dk

Vær opmærksom på:

 • Tagets bæreevne: Solceller er tunge, så tjek tagets bæreevne.
 • Pladsen: De fleste anlæg til enfamilieshuse er på op til 6 kW og fylder mellem 15 og 40 m2. Husk, at der ikke bør være mærkbar skygge på anlægget i sommerhalvåret ca. fra kl. 9-17.
 • Placering: Den største ydelse af solceller får du ved at placere dem mod syd og med en hældning på 40-45 °. Hvis du forventer et større forbrug sen eftermiddag og aften end midt på dagen, kan solcellerne med fordel vende mere mod vest end mod syd. En del anlæg vender dog mod øst/vest for at udnytte arealet bedst muligt og flade produktionskurven ud over hele dagen.

 

Der er mange fordele ved at vælge en varmepumpe til opvarmning af din bolig. Der er store besparelser både for pengepungen og miljøet. En varmepumpe kører på el, og derfor passer den godt til fremtidens samfund, hvor bæredygtig el fra vindmøller og andre vedvarende energikilder, vil få en større rolle.

 • Store besparelse for pengepungen, hvis den skal udskifte et gammelt oliefyr.
 • Sparer miljø og klima for CO2 udledninger.
 • Ekstra bæredygtig, hvis den kører på el fra vedvarende energi.
 • Varmepumper er en naturlig del af fremtidens mere ”elektriske” samfund.

Sådan virker de: Varmepumper udnytter energien fra omgivelserne i husets opvarmningssystem. Det vil sige, at pumpen tager varme fra f.eks. udeluft eller jord og overfører den til radiatorer eller gulvvarme eller blæser den direkte ind som varm luft.

Varmepumper til opvarming

Der findes 5 forskellige typer varmepumper på det danske marked, men de kan ikke alle det samme. Du skal derfor vælge type ud fra dit behov, varmeforbrug og din varmeform.

Jordvarmeanlæg og luft til vand-varmepumper kan erstatte olie- eller naturgasfyr og sørge for både varme og varmt vand. Jordvarme giver typisk den største besparelse på varmeregningen, men er også dyrere at etablere og kræver, at der kan graves jordslanger ned i din have. Luft til vand-varmepumper giver en lidt mindre besparelse, men er også billigere at etablere og kræver ikke, at der graves jordslanger ned i haven.

Hvis du har en dyr varmeform fx elvarme eller oliefyr, kan du med en ret beskeden investering spare meget ved at supplere elvarmen med en luft til luft-varmepumpe.

Hvis dit hus er tæt, og du har dyr varme, kan en boligventilationsvarmepumpe eller en brugsvandsvarmepumpe være gode valg. 

Der findes 5 forskellige typer varmepumper på det danske marked, men de kan ikke alle det samme. Du skal derfor vælge type ud fra dit behov, varmeforbrug og din varmeform.

Jordvarmeanlæg (væske til vand-varmepumpe)

Et jordvarmeanlæg giver dig både varme og varmt vand. Jordvarme – eller en jordvarmepumpe – er effektivt, fordi jorden indeholder varme, selv i de koldeste måneder af året. Ca. 2 meter nede er jordens temperatur 8 grader, men den stiger jo længere du kommer ned. I Danmark stiger temperaturen med ca. 30 grader for hver km man borer sig ned i undergrunden.

Størst besparelse

Det er den varmepumpetype, der giver dig den største besparelse, når installationen er betalt. Der findes både vandret og lodret jordvarme. Det mest udbredte er vandret, hvor slangerne ligger horisontalt under f.eks. en græsplæne. Jordvarmeanlægget kan opvarme både din bolig og dit brugsvand.

Sådan fungerer det

Anlægget består af en jordslange, der graves ned i haven, og en varmepumpe, der stilles op indendørs. Jordslangen trækker varmen ud af jorden og transporterer den via en frostsikker væske ind til varmepumpen. Her omsætter varmepumpen varmen til en temperatur, der passer til husets vandhaner og radiatorer.

Luft til vand-varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe giver dig både varme og varmt vand. Den er billigere at installere end et jordvarmeanlæg og kræver ikke plads i din have. Til gengæld er den lidt mindre effektiv, da den skal hente energi ud af kold luft om vinteren. Pumpen opvarmer både din bolig og dit brugsvand.

Sådan fungerer det

Varmepumpen står oftest uden for huset. En ventilator trækker udeluften ind i varmepumpen og leder varmen gennem rør ind i huset, hvor den opvarmer boligen og brugsvandet. Luft til vand-varmepumper fungerer også i de koldeste måneder af året.

Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe giver dig varme i sommerhuset, eller den kan supplere varmen i helårshuse med el-varme, olie eller naturgas. Den kan ikke give dig varmt vand. Varmepumpen er ret billig og kræver ikke vandbårne radiatorer. Den kan også være et godt supplement til opvarmning af helårshuse med elvarme, olie eller naturgas, som ligger i områder uden fjernvarme.

Bedst i store rum

Luft til luft-varmepumpen egner sig dog bedst til store, sammenhængende rum – f.eks. køkken-alrum, eller når køkken og stue er bygget ud i et. Den kan ikke varme dit brugsvand op. Vær opmærksom på, at kvaliteten af luft til luft-varmepumper på markedet er meget svingende.

Sådan fungerer det

Luft til luft-varmepumpen tager varme fra udeluften og bruger den til at varme indblæsningsluften op.

Boligventilationsvarmepumpe

En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg, der både kan opvarme og nedkøle luften. Nogle typer kan også give dig varmt vand. Varmepumpen egner sig som ventilation og supplement til opvarmning i tætte huse med dyr varme som fx elvarme, ældre gas- eller oliefyr.  

Sådan fungerer det

Boligventilationsvarmepumpen har aktiv varmegenvinding. Det betyder, at luften bliver opvarmet af en varmepumpe, inden den blæses ind. Varmepumpen opvarmer luften både ved hjælp af el og ved hjælp af en varmeveksler, der bruger energien fra udsugningsluften. Varmeveksleren kan genvinde 70-90 % af varmen fra den brugte luft, og varmepumpen genvinder de sidste 10-30 %. Hvis luften skal opvarmes yderligere, sker det ved hjælp af el.

Brugsvandsvarmepumpe

En brugsvandsvarmepumpe opvarmer dit brugsvand. Varmepumpen er en god løsning i huse uden mekanisk ventilation, og med en dyr varmekilde som fx elvarme, ældre gas- eller oliefyr. Nogle pumper kan også bruges til en mindre kreds af gulv- eller radiatorvarme fx i badeværelset.

Sådan fungerer det

En brugsvandsvarmepumpe genbruger varme fra udsugningsluft i bad, køkken og bryggers til at opvarme brugsvandet. Varmepumpen er opbygget som et højt, smalt kabinet med udsugningsventilator, varmepumpe og varmtvandsbeholder.

Sådan virker solceller

En solcelle består oftest af stoffet silicium, der fungerer som en såkaldt halvleder, der har en elektrisk ledningsevne. Elektronerne i stoffes sættes i bevægelse, når de rammes af sollyset. Bevægelse af elektroner er det, vi kender som strøm. Solcellen omsætter derfor solens lys til jævnstrøm. Inden strømmen bruges i huset, omdannes det til vekselstrøm.

Desværre er solceller endnu ikke specielt effektive, da de kun udnytter ca. 15-20 % af solens stråler til produktion af el. Derfor vil der i fremtiden være en stor gevinst, hvis solcellerne bliver mere effektive. Alligevel er der et stor potentiale for at for at udbygge solenergien i Danmark.