Bue Logo Til forsiden

Grønland i fokus

jagten-på-råstoffer-i-grønland.jpg

Greenland Tourism and Business council

Verden interesserer sig i disse år voldsomt for Grønland. Det er blevet mulighedernes land. Klimaforandringer og et nyt Selvstyre har åbnet for muligheder i form af minedrift, olie- og gasudvinding, transport og turisme.

Store dele af havisen i det arktiske ocean er smeltet som følge af klimaforandringer, og det åbner nye muligheder for handelsruter for den internationale skibstrafik. Ligesom udvinding af mineralforekomster på land og til havs bliver lettere i takt med, at isen smelter. Det gør samtidig Grønland til en vigtig brik i den internationale politik, da adgangen til råstoffer og attraktive søveje er noget, mange nationer ønsker at benytte sig af.

Råstoffer i fokus
I 2009 gik Grønland fra Hjemmestyre til Selvstyre. Det betød, at ansvaret for forvaltningen af landets råstoffer overgik fra Danmark til Grønland. I dag er råstofeftersøgning et af de helt centrale områder i Grønland. Landets råstofpotentiale bliver markedsført med det formål at skabe en råstofindustri, der kan tilføre det grønlandske samfund arbejdspladser, indtægter og udvikling, og som på sigt måske kan føre til selvstændighed.

Jagten på råstoffer
Grønland mærker tydeligt den globale jagt på råstoffer. Interessen fra udenlandske efterforsknings- og mineselskaber er steget voldsomt de sidste 10 år.

Råstofindustrien er dog præget af den generelle økonomiske krise, og det kan også mærkes i Grønland. I 2013 fald budgetterne til efterforskning af ædel- og basismetaller, diamanter, uran og nogle industrielle mineraler med hele 29 procent på globalt plan. Nogle grønlandske projekter er ikke kommet så langt, og det er stadig uvist, hvornår egentlig minedrift vil gå i gang.

Udenlandske selskaber interesserer sig især for olie, gas, bly, zink, jern, guld og ædelstene samt udvinding af sjældne jordarter i Sydgrønland.

Muligheder og udfordringer
Råstofudvindingen kan skabe vækst og fremgang i Grønland især i form af indtægter, arbejdspladser og bedre infrastruktur. Men udfordringen ligger i at sikre, at den sårbare arktiske natur og det grønlandske samfund og den grønlandske kultur ikke lider overlast. Den helt store balancegang for Grønland er at gøre råstofudvinding attraktiv for de internationale mineselskaber og samtidig sikre sig gode aftaler, der giver et afkast til den grønlandske statskasse.

Udvikling til gavn for det grønlandske samfund
Selvstyret arbejder målrettet på, at projekter i råstofindustrien bliver forankret i det grønlandske samfund. Det sker ved at indgå forpligtende aftaler med mineselskaberne om at de bruger lokale underleverandører og arbejdskraft.