Bue Logo Til forsiden

Regler for efterforskning og minedrift i Grønland

grønlands-råstoffer.jpg

Når der skal foretages detaljerede undersøgelser af et område i Grønland, kommer de private mine- og efterforskningsselskaber ind i billedet. Populært sagt, har GEUS fundet ”høstakken på marken”, det vil sige, de har påvist, at her findes værdifulde mineraler. Det er så op til de private selskaber at ”finde nålen i høstakken”: Det vil sige at finde ud af, om og hvor det kan betale sig bedst at anlægge en mine og udvinde mineralerne.

Koncession
De private selskaber får en såkaldt koncession til at undersøge et område fra de Grønlandske myndigheder. En koncession er en aftale mellem en offentlig myndighed og en virksomhed, der giver virksomheden retten til en bestemt aktivitet. Fx til at undersøge et område for mineraler eller udvinding. Undersøgelserne omfatter ofte boringer og analyser, som kan dække flere tusinde meter.

FeltarbejdeGeologer på feltarbejde i jagten på diamanter. Foto: GEUS

Tilladelser i tre trin

Det er Råstofdirektoratet, der giver tilladelsen til de private selskabers efterforskning og mineaktivitet. Tilladelserne inddeles i tre trin, og aftalen omfatter alle mineraltyper undtagen olie, gas og det radioaktive uran:

Trin 1: Forundersøgelses-tilladelse (prospektering): Selskabet kan på linje med andre, der har fået tilladelse, undersøge områdets potentiale for råstoffer. Varigheden er som regel 5 år. Området, der undersøges, omfatter ikke eneret og er ofte op til flere 1000 km2.

Trin 2: Efterforskningslicens: Selskabet kan få eneret til efterforskningen efter råstoffer uden konkurrence fra andre. Formålet er at vurdere mulighederne får at anlægge en mine. Varighed fra 5 – 16 år. Områdernes størrelse er begrænsede, ofte fra få til flere 100 km2. Selskaberne forpligter sig også til at udføre arbejde for min. 100.000 kr. per licens, svarende til 1000 kr./km2.

Trin 3: Udnyttelses eller produktionskoncession: Selskabet kan få eneret til at anlægge en mine og udnytte råstoffet. Udnyttelsesperioden er fra 30 – 50 år, og licensen gives til et mindre område. Driften skal foretages i regi af et dansk aktieselskab, og der skal betales skatter og afgifter efter normale regler. Særlige vilkår om arbejdskraft, tilsyn med mere forhandles i andre aftaler.