Bue Logo Til forsiden

Intens jagt i Vestgrønland

olie-og-gas.jpg

Skib

Havet i det sydlige Vestgrønland er isfrit hele året, og derfor er landets erhverv og industri koncentreret her. Området er også det, der indtil videre er blevet mest undersøgt med henblik på at finde olie og gas.

Boringer
I 2011 blev der foretaget flere boringer efter olie end på noget andet tidspunkt i Grønlands historie. Boringerne blev foretaget af det britiske olieselskab Cairn Energy i den sydligste del af Baffin Bugt samt i Davis Strædet umiddelbart vest for den grønlandske hovedstad Nuuk.

Alene i 2011 brugte Cairn Energy 5 milliarder kroner på deres aktiviteter i området. Selvom ingen af disse boringer førte til et kommercielt fund af olie eller gas, da fik man vigtig geologisk viden om undergrunden. Også andre selskaber har udført undersøgelser bl.a. Shell.

Ind til nu er der ikke foretaget udvinding af hverken olie eller gas i havet udfor Grønland, og i 2014 gik efterforskningen helt i stå!

Olie siver op af jorden

Sivning
I området mellem Disko og Svartenhuk Halvø siver der mange steder olie fra undergrunden ud på overfladen. Dette er meget vigtigt, for selv om undersøgelserne endnu ikke har ført til store fund af olie- og gasfelter, så viser olieudsivningerne, at der i dette område findes en kildebjergart, der har været i stand til at danne olie. Derfor er der store forventninger knyttet til havområderne udfor Vestgrønland både i syd og nord.