Bue Logo Til forsiden

Olie- og gasforekomster i Grønland

olie-og-gas.jpg

I undergrunden under havet udfor Grønland er der flere steder geologiske forhold, der tyder på store forekomster af olie og gas. Her er der for millioner af år siden i aflejret store mængder af organisk materiale, der er forudsætningen for dannelsen af olie og gas.

Mammutforekomster
Der er meget store omkostninger forbundet med olie- og gasudvinding i Grønland. Forholdene er vanskeligere end ved de kendte olie- og gasfelter i fx Nordsøen. Grønlands beliggenhed langt mod nord med isfyldte farvande og landets infrastruktur gør udvinding praktisk og logistisk vanskeligt. Derfor skal forekomsterne være meget, meget store før det kan betale sig at udvinde dem. Man taler om, at felterne i Grønland skal have ”mammut størrelse”.   

Isen gør det svært
I Nordvestgrønland og især den Nordøstgrønland er jagten på olie og gas vanskelig på grund af det isfyldte hav. I Nordøstgrønland kan undergrunden sammenlignes direkte med det, man kender fra farvandet udfor Norge, hvor der er påvist store forekomster af olie og gas i aflejringer under havbunden. Det er sandsynligvis blot et spørgsmål om tid før lignende forekomster findes i Grønland. De fleste undersøgelser har indtil nu fundet sted ud for kysten i Vestgrønland.

Vidste du, at...

At Nordøstgrønland engang har hængt sammen med Norge? Det var i tiden inden der skete bevægelser i det, geologer kalder den midtatlantiske spredningszone.