Bue Logo Til forsiden

Hvad er Uran?

uran.jpg

Uran er et radioaktivt grundstof, som findes overalt i naturen i alle slags bjergarter, jord og vand. Men normalt optræder det i meget små mængder. Det er et gråligt, svagt radioaktivt metal. I bjergarter er uran altid bundet til nogle få uranmineraler, og de øvrige af bjergartens mineraler indeholder ikke uran. I Grønland er uranit, pyrochlor og steenstrupin vigtige uranmineraler.

Radioaktivitet
Når et stof er radioaktivt betyder det, at det udsender stråling. Det sker fordi atomerne, som grundstoffet består af, er ustabile og henfalder spontant. Det skyldes et misforhold mellem antallet af neutroner og protoner i kernen.  Når det radioaktive stof henfalder, ændrer det sig over tid og danner et andet grundstof fx radon og radium, som er meget radioaktive.

Stråling
Uran bidrager sammen med en række andre stoffer til den radioaktive stråling, vi alle udsættes for dagligt: stråling fra verdensrummet, radioaktive stoffer i jorden og i kroppen, radon fra boliger samt fra røntgenundersøgelser på hospitaler og hos tandlægen. De to sidstnævnte er i Danmark langt de største kilder!

Anvendelse

  • Uran anvendes i kernekraftværker. I reaktoren dannes energi i form af varme fra strålingen. Varmen anvendes til at drive dampturbiner, der producerer elektricitet. Helt uden at udlede CO2. Problemet er risikoen for ulykker og deponering af radioaktivt affald.
  • Uran anvendes i våbenindustrien til kernekraftvåben, kaldet atombomber. Til moderne atombomber er uran blevet erstattet af plutonium, som fremstilles af uran. Desuden anvendes ”forarmet” uran til projektiler og til panserskjold. Højt beriget uran driver også atomubåde.
  • Små-reaktorer anvendes fx som energikilde til satellitter og aktuelt som energikilde til Marsrobotten ”Curiosity”. 

Mars Rover XCuriosity drives af en mini-atomreaktor. Foto: NASA

Beriget uran

NagasakiAtombomben over Nagasaki 9. august 1945

Naturligt uran består af mere end 99 % uran-238 og lidt under 1 % af det sjældne uran-235. Det uran, der udvindes fra uranminer, kan derfor ikke bruges, hverken til kernekraft eller atomvåben, da det indeholder for lidt uran-235. For at kunne udnytte uran-235 skal det almindelige uran først ”beriges”. Det vil sige, at man ændrer forholdet af isotoper, så det får et højere indhold af uran-235. Det er en meget kompliceret proces, der kræver udstyr og faciliteter, som kun få lande råder over.

  • Uran til kernekraftværker skal indeholde mindst 3 % uran-235
  • Uran til fremstilling af atomvåben skal indeholde mere end 85 % uran-235.