Bue Logo Til forsiden

Uran - et "uønsket grundstof"

uran.jpg

En del mineraler indeholder det radioaktive stof uran. I Grønland er der fundet mange uranholdige mineraler, og nogen steder er indholdet så stort, at det eventuelt ville kunne udvindes kommercielt. Der findes også mineraler, som indeholder andre vigtige og efterspurgte grundstoffer samt små mængder uran.  Det er fx tilfældet ved Kvanefjeld, der indeholder meget store mængder sjældne jordarter.

Sjældne jordarter
Sjældne jordarter indgår i en række højteknologiske produkter såsom smartphones, fladskærme, computere med mere samt i meget ”grøn” og energibesparende teknologi. Derfor er de voldsomt eftertragtede i disse år.

”Nul-tolerance” ophævet
De sjældne jordarter vil ikke kunne udvindes uden at der følger uran med som biprodukt. Det var tidligere et stort problem, da Grønland siden 1985 har haft en ”nul-tolerance-politik” overfor efterforskning og udvinding af radioaktive stoffer. Det hang sammen med, at debatten om kernekraft i Danmark op gennem 80’erne blev mere og mere negativ, og i 1985 vedtog folketinget lov om forbud mod kernekraft i Danmark.

Uran MetaliskUran i metalisk form. Foto: Wikimedia

I oktober 2013 blev loven om nul-tolerance overfor radioaktive stoffer ophævet. Det har åbnet op for muligheden for udvinding af både sjældne jordarter fra Kvanefjeld og uran. Men der er et meget stort udredningsarbejde med fastsættelse af regler, etablering af nødvendige administrative systemer og procedurer, der først skal udføres og falde på plads. Det forventer man tidligst er klar i 2016. Før da vil der ikke blive udstedt tilladelser til udnyttelse af uran eller andre radioaktive stoffer.

Kvanefjeld GoogleKlik for at se Kvanefjeld i Google Maps