Bue Logo Til forsiden

Mellemtrin

oekolariet_grundskole_stort.jpg

Undervisningstilbud og aktiviteter til mellemtrinnet:
Vi har et udvalg af undervisningsforløb/aktiviteter, for de mellemste elever i grundskolen.  Fælles temaet for undervisningen og udstillingerne I kan opleve i Økolariet er bæredygtighed, altså hvordan vi sammen kan være med til at passe på vores klode til glæde for os selv og fremtidige generationer. 

Du kan her se de forskellige undervisningstilbud.   

Anmeld jeres besøg i forvejen
Når I planlægger et besøg i Økolariet vil vi altid gerne have at I melder jeres ankomst i god tid før besøget. Vi kan derved anvise jer, hvilke faciliteter I kan benytte, så I får den bedste oplevelse her. Har vi mange besøg i forvejen, kan det være en god ide at finde et andet tidspunkt.


Planlæg besøget i forvejen
Det er en god ide, at du som voksen besøger vores udstillinger på egen hånd først, så du kan få et indtryk af, hvad det er for en oplevelse, du skal forberede børnene på.

Har du uddybende spørgsmål, kan du kontakte Økolariets skoletjeneste.
Find kontaktoplysninger her.