Bue Logo Til forsiden

Ungdom

Undervisningstilbud til gymnasier og andre ungdomsuddannelser

MG 7776

Undervisningstilbud til ungdomsuddannelser:
Vi tilbyder forskellige typer introduktioner til vores udstillinger og mange temaer. De egner sig til klasser fra gymnasier og andre ungdomsuddannelser, som arbejder med en bred vifte af naturvidenskabelige og samfundsrelevante emner som fx miljø, klima, sundhed, bæredygtighed, teknologi, innovation med mere.

Du kan her se de forskellige undervisningstilbud.   

Anmeld jeres besøg i forvejen
Når I planlægger et besøg i Økolariet vil vi altid gerne have at I melder jeres ankomst i god tid før besøget. Vi kan derved anvise jer, hvilke faciliteter I kan benytte, så I får den bedste oplevelse her. Har vi mange besøg i forvejen, kan det være en god ide at finde et andet tidspunkt.


Planlæg besøget i forvejen
Det er en god ide, at du som voksen besøger vores udstillinger på egen hånd først, så du kan få et indtryk af, hvad det er for en oplevelse, du skal forberede eleverne på.

Har du uddybende spørgsmål, kan du kontakte Økolariets skoletjeneste.
Find kontaktoplysninger her.