Bue Logo Til forsiden

Klimaforandringer i Grønland

banner.gif

Klimaforandringer er en medvirkende årsag til, at Grønland er kommet i fokus: Havet omkring Grønland og landets råstoffer er blevet mere tilgængelige. Klimaforandringerne påvirker det grønlandske samfund på mange områder og skaber både udfordringer og nye muligheder.

Klimamodellerne forudser, at klimaet i Grønland vil blive gradvist varmere og mere vådt i løbet af de næste 100 år.

Temperaturstigninger og nedbør i Grønland frem mod år 2100:

  • Den gennemsnitlige temperatur langs kysterne i Syd- og Vestgrønland vil stige 3 - 4 o C.
  • Langs kysterne i Østgrønland vil temperaturen stige 4 – 5 o C.
  • På indlandsisen forventes der en temperaturøgning på omkring 5° C og arealer i over 2500 m højde op til 6° C.
  • I det meste af Grønland vil der falde 10 – 50 % mere nedbør. I Sydgrønland vil der dog næppe komme mere nedbør, mens der er en fordobling af nedbøren langs østkysten og en tredobling i fjordene.

(Kilde: DMI)

Isen smelter
Nyere videnskabelige undersøgelser viser, at sommerhavisen kan være forsvundet indenfor 30-40 år, og at Grønlands indlandsis og andre arktiske iskapper smelter stadigt hurtigere.

Klik på knapperne hvis du vil læse mere om hvad klimaforandringerne betyder.

Knap Klimaforandringer Planter Og Dyr
Knap Klimaforandringer Mennesker Og Samfund