Bue Logo Til forsiden

Udfordringer

banner.gif

Grønlands regering Naalakkersuisuts strategi og handlingsplaner for efterforskning og udnyttelse af olie, gas og hårde mineraler er beskrevet i ”Grønlands olie- og mineralstrategi 2014 - 2018”

Grønlands regerings (Naalakkersuisuts) mål med råstofsektoren, der skal gælde for de næste 5 år, fremgår klart af den nye strategi:

”Det er målet at sikre velstand og velfærd ved at skabe nye muligheder for indtjening og beskæftigelse på råstofområdet. Mere konkret er det Naalakkersuisuts langsigtede mål, at mulighederne for at finde et kommercielt bæredygtigt oliefund skal fremmes – og at der altid på sigt vil være mellem fem og 10 aktive miner i Grønland (…)

Udfordringer
I 2015 er der kun én aktiv mine i Grønland: Rubinminen syd for Nuuk. Hvis Grønland får gang i ”råstofeventyret”, er der foruden indtjeningsmuligheder og arbejdspladser også mange udfordringer at takle i forbindelse med udviklingen af råstofindustrien. Som fx fremmed arbejdskraft, miljøbeskyttelse, hensyn til befolkningen og den grønlandske kultur, storpolitik og økonomi

Vil du vide mere om Grønlands udfordringer klik på knapperne.