Bue Logo Til forsiden

Miljø og samfund

banner.gif

Den arktiske natur er sårbar, og minedrift og olieudvinding er aktiviteter, som i større eller mindre grad vil påvirke omgivelserne. Derfor er der skrappe krav til miljøvurderinger og miljøbeskyttelse i forbindelse med råstofudvinding i Grønland.

Skrækscenariet
Skrækscenariet er et olieudslip i forbindelse med en boring på havet ligesom det, der fandt sted i Den Mexicanske Golf i 2010, kendt som Deepwater Horizon. Ulykken kostede 60 milliarder US Dollars og skadede både dyr og planteliv samt fiskeri- og turisterhvervet i Golfen. Det ville også være en katastrofe for miljøet i Grønland og Arktis, og det er olieindustrien selvfølgelig klar over - de skal selv betale regningen, hvis ulykken sker.

Oliegigant siger fra
Ved en alvorlig miljøkatastrofe kan udgifterne til oprydningen pludselig gå hen og blive større end indtjeningen for udvindingen. Den franske oliegigant Total meddelte da også ud til oliebranchen i efteråret 2012, at risikoen for olieudslip i Arktis, efter deres mening er for stor. Også blandt danske miljøforskere er bekymringen stor.

Fremtidens samfund
Grønlands store olieforekomster kan måske blive en meget stor indtægtskilde for landet. Det har skabt drømme og forventninger om både fremgang og selvstændighed. En af de helt store udfordringer grønlænderne står overfor, er at finde ud af hvilke slags samfund, de ønsker. Er oliepengene en let indtægtskilde, der giver hurtig adgang til forbrugsgoder med fare for, at det bliver en sovepude for udvikling og initiativ? Eller er det penge, der kan bruges til at skabe et bæredygtigt samfund med høj livskvalitet for alle?

Exxon Valdez

24. marts 1989 påsejlede supertankeren Exxon Valdez et undersøisk skær i Alaskas skærgård. Det er uklart præcist hvor meget olie der slap ud, men det regnes for en af de største miljøkatastofer i USA.