Bue Logo Til forsiden

Stormagtspolitik

banner.gif

Grønland har fået storpolitisk strategisk betydning dels på grund af sin placering i et nu sejlbart Arktisk Ocean, dels på grund af sine strategisk vigtige råstoffer. Især kinesernes interesse i Grønland vækker politisk og militær bekymring. I Forsvarets Efterretningstjenestes seneste rapport står der:

”Det politiske spil om retten til at udvinde ressourcer i det Nordlige Ishav bliver intensiveret i de kommende år. Rusland har de største militære styrker og de største økonomiske interesser i Arktis, men også Kina ser i stigende grad Arktis, herunder Grønland, som et interessant strategisk område på grund af Kinas energi- og råstofbehov”.

Kinas indflydelse
Kinesser Paa Flag

Udfordringen for Grønland er at indgå fordelagtige aftaler omkring udnyttelse af råstofferne, der kan styrke landets økonomi og være til gavn for det Grønlandske samfund, uden at give køb på hensynet til især miljøet, og lokalbefolkningen samt Grønlands ret og evne til at styre processen. For som det også hedder i rapporten fra Forsvarets Efterretningstjeneste:

”Kinas økonomiske styrke og store efterspørgsel efter råstoffer giver mulighed for at købe indflydelse i adskillige økonomisk svage lande på de fleste kontinenter…”

Politisk stabilitet
Heldigvis er Grønland et land præget af politisk stabilitet, selvom landet har en lille befolkning på kun ca. 56.000.  Danmark varetager stadig udenrigspolitikken, forsvaret og retsvæsenet, men Grønland administrerer selv råstofferne. Det skal dog bemærkes, at der ikke findes mange såkaldte NGO’er i Grønland – græsrodsorganisationer – der kan råbe vagt i gevær overfor fx store råstofselskaber med næsten ubegrænsede midler i ryggen.

Kilde: Politiken 3.11.12.: ”Stormagtsspil om Grønland”

Vidste du, at...

Efter Anden Verdenskrig fik Grønland strategisk betydning for USA pga. sin placering i Nordatlanten, og USA tilbød at købe Grønland af Danmark for én milliard dollars?