Bue Logo Til forsiden

De første undersøgelser

grønlands-råstoffer.jpg

De første og helt grundlæggende undersøgelser efter mineraler i Grønland laves af geologer fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Bagefter kan private mineselskaber foretage mere detaljerede undersøgelser af alle mineraltyper, men det kræver en tilladelse fra Råstofdirektoratet i Grønland.

Tilladelser til undersøgelser og udvinding foregår i tre trin, der også indeholder grundige vurderinger af påvirkninger på natur og miljø, inden der i tredje trin kan gives den endelige tilladelse til at åbne en mine. Undersøgelser af olie, gas og uran kræver særlige tilladelser.

Mineraler i fjeldene
I Grønland findes mineralerne primært inde i fjeldene, hvorfra man er nødt til at udvinde dem i enten åbne miner, der kan minde om stenbrud eller underjordiske miner, hvor der laves minegange dybt ind i bjerget. Andre steder på jorden kan mineralerne udvindes fra overfladen fra fx sand og grus eller findes i vandløb, hvor de er havnet efter at bjergarterne er blevet nedbrudt i tidens løb. I Grønland er den slags forekomster sandsynligvis fjernet af istidens mange gletsjere.

Sådan finder geologerne mineralerne
For at finde mineralerne laver geologerne en geologisk kortlægning af et område. Det geologiske kort tegnes på baggrund af de oplysninger, man ser i naturen. Geologerne udnytter mineralernes udseende, farve og fysiske egenskaber som fx magnetisme, radioaktivitet og elektriske egenskaber i jagten på dem. 

Base-lejr

BasecampGeologerne beskriver, hvilke bjergarter de ser og indsamler prøver, så de senere kan analysere deres kemiske sammensætning i laboratoriet. De arbejder i små hold, og i Grønland foregår arbejdet ofte med udgangspunkt i en base-lejr, hvor der er fly og helikopter til rådighed. Langs kysterne foregår arbejdet ofte fra skib.