Bue Logo Til forsiden

Geofysisk kortlægning

grønlands-råstoffer.jpg

Geologer bruger geofysiske målinger til at undersøge jordens geofysiske forhold som fx magnetisme og tyngdekraft. Det er med til at vise hvilke områder, der indeholder mineraler.

Magnetiske mineraler
Målingerne foretages med fintfølende instrumenter, der er monteret i fly eller på skibe. Ved fx at måle magnetfeltet kan man kortlægge, hvilke bjergarter, der findes i et område. Bjergarter med et stort indhold af magnetiske mineraler vil skille sig ud fra andre bjergarter på de geofysiske kort. På den måde kan man let se, hvor der fx ligger jernmalm, som er magnetisk, gemt i bjergene. Fly

Magnetisk KortEksempel på kort over magnetisk opmåling fra luften af et 1000 kvadratkilometer område nær Kangerlussuaq i Vestgrønland. Røde farver angiver høj magnetisme, svarende til stort indhold af magnetit. Foto: GEUS