Bue Logo Til forsiden

Geokemisk kortlægning

grønlands-råstoffer.jpg

Geologerne bruger geokemi til at undersøge jordens kemiske opbygning og fordeling af grundstoffer.

I laboratoriet analyserer de den kemiske sammensætning af prøver fra forskellige bjergarter. De bliver knust til et fint pulver, så man får en gennemsnitsprøve af bjergarten.

Prøver fra vandløb
Man kan også lade naturen hjælpe med knusningen ved at indsamle sand- og siltprøver fra små vandløb og analysere dem. Siltkorn er endnu mindre end sandkorn. Analysen viser, hvad der findes af mineraler i det område, vandløbet kommet fra, og de kemiske elementer indtegnes på et kort.

GeokemiskIndsamling af geokemiske prøver i det centrale Østgrønland. Foto: Karsten Secher, GEUS