Bue Logo Til forsiden

Hensyn til dyrelivet

grønlands-råstoffer.jpg

Rensdyr
Rensdyr lever næsten overalt i Grønland i fjeldene mellem indlandsisen og havet. Rensdyrene er meget følsomme over for forstyrrelser, når de samles i kælvningsområderne, hvor de føder deres kalve. Derfor er der begrænsninger på at søge efter mineraler i de områder i forårsperioden, hvor kælvningen foregår. 

Hvis rensdyr bliver forstyrret, kan det betyde: 

  • At de bruger mere energi på blot at bevæge sig, mens de har mindre tid til at søge føde og hvile. Det forringer dyrenes muligheder for at opbygge et fedtlag, som de kan tære på gennem vinteren. Det kan betyde, at flere rensdyr dør, og at hunnerne bliver dårligere i stand til at gennemføre graviditeten.
  • At rensdyrene forlader vigtige fødeområder
  • At der kan opstå panikreaktioner ved særligt kraftige forstyrrelser, som kan resultere i, at nogle af rensdyrene brækker benene eller aborterer.

Gæs
Grønland har seks forskellige gåsearter, og en del af dem er blevet undersøgt i forbindelse med forstyrrelser. Gæs er vant til forstyrrelser fra fx polarræv og havørn, og de er derfor til en vis grad tilpasset forstyrrelser. Men hvis de derudover også bliver forstyrret af menneskelige aktiviteter gennem længere tid fra minedrift og undersøgelser i området, kan gæssene få problemer med fx at skaffe føde nok og med at forsvare rede og unger. 

Forstyrrelser kan få betydning for hele gåsebestanden, hvis forstyrrelserne påvirker større flokke af ynglefugle, der holder hvil, større ynglekolonier, eller store flokke af fugle, der er ved at fælde deres svingfjer og derfor ikke kan flyve i en periode på 3 – 4 uger.

800Px 20070818 0001 Strolling Reindeer 

Efterforskning og mineaktivitet kan påvirke dyrelivet så meget, at dyrene tager skade. Derfor er der udpeget særlige ”vigtige områder for dyrelivet”, hvor selskaberne skal tage særlig hensyn: 

  • Lomviekolonier og andre havfuglekolonier fx terner og måger.
  • Fældeområder for ederfugle.
  • Forårs-, yngle- og fældeområder for gæs.
  • Kælvningsområder for rensdyr og moskusokser.
  • Områder med hi hvor isbjørne yngler.
  • Områder, hvor narhvaler opholder sig om sommeren.
  • Landgangspladser, overvintrings-, forårs- og sommerområder for hvalros.