Bue Logo Til forsiden

Miljø og samfund

grønlands-råstoffer.jpg

Før den endelige udnyttelseslicens gives, skal der laves grundige miljøundersøgelser for at sikre den bedst mulige beskyttelse af miljø og natur før, under og efter minens levetid. Det kaldes en VVM rapport, og står for Vurdering af virkninger på miljøet. Miljøkravene er skrappe og bliver stadig højere af hensyn til det sårbare arktiske miljø.

Bygd

Virkninger på samfundet
Der gennemføres også en vurdering af, hvordan et projekt vil påvirke samfundet positivt og negativt i en såkaldt SSA (Social Sustainability Assessment). Der kan ende med en såkaldt IBA-aftale (Impact Benefit Agreement), der skal forankre mineselskabet i det grønlandske samfund. Den skal sikre, at mineselskaberne forpligter sig til fx at bruge lokale underleverandører og arbejdskraft, uddanne medarbejderne og andre tiltag, der fremmer den lokale forankring.

VVM-redegørelse – Vurdering af Virkninger på Miljøet

VVM er en redegørelse for hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø. Visse typer virksomheder – og alle mineaktiviteter – skal gennemføre en VVM undersøgelse inden der kan gives tilladelse til minedrift. VVM undersøgelsen skal laves af firmaer eller konsulenter, som er godkendt af myndighederne. Omkostningerne til undersøgelsen skal afholdes af mineselskabet.

VVM-redegørelsen skal præsenteres for offentligheden og sendes i høring hos en række offentlige og private organisationer i Grønland. Selvstyret kan på grundlag af VVM-redegørelsen og høringssvarene tillade eller nægte mineselskabet at starte produktion.

(Der skal også laves VVM-redegørelser ved større projekter i Danmark).